Het werkveld van de MBB'er

De Medisch Beeldvormende en Bestralingsdeskundige (MBB'er) is een deskundige die werkzaam is in de (para) medische sector. De MBB'er is verantwoordelijk voor het uitvoeren van medisch beeldvormende en bestralingsprocedures en werkt nauw samen met andere zorgprofessionals, zoals radiologen, radiotherapeuten en nucleair geneeskundigen. Hieronder worden de verschillende werkgebieden van de MBB'er beschreven:

 

Radiodiagnostiek

Radiodiagnostiek is het maken van röntgenfoto's, CT-scans, MRI-scans en andere medische beeldvormende technieken om de anatomie van het lichaam te visualiseren en afwijkingen op te sporen. De MBB'er die werkzaam is in de radiodiagnostiek, voert deze onderzoeken uit en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beelden. Daarnaast is de MBB'er betrokken bij de planning en voorbereiding van de onderzoeken, waarbij er samengewerkt wordt met de radioloog.

 

Radiotherapie

Radiotherapie is een behandeling van kanker waarbij de tumorcellen worden vernietigd door middel van bestraling. De MBB'er die werkzaam is in de radiotherapie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bestralingsbehandelingen en het monitoren van de stralingsdosis. Daarnaast is de MBB'er betrokken bij de planning en voorbereiding van de behandeling, waarbij er samengewerkt wordt met de radiotherapeut en andere zorgprofessionals.

 

Nucleaire Geneeskunde

Nucleaire geneeskunde is een specialisme waarbij radioactieve stoffen worden gebruikt om de functie van organen en weefsels in het lichaam in beeld te brengen. De MBB'er die werkzaam is in de nucleaire geneeskunde is verantwoordelijk voor het toedienen van de radioactieve stof en het maken van de beelden. Daarnaast is de MBB'er betrokken bij de planning en voorbereiding van de onderzoeken, waarbij er samengewerkt wordt met de nucleair geneeskundige.

 

Echografie

Het werk van de MBB'er als echografist is van groot belang in de diagnose en behandeling van verschillende medische aandoeningen. Zo wordt echografie bijvoorbeeld gebruikt voor het opsporen van afwijkingen in de buikorganen, denk aan de lever, de nieren, alvleeskleier, het onderzoeken van de bloedstroom en het opsporen van tumoren.
Log in