Ruim 75% van de FNV-leden in ziekenhuizen en revalidatiecentra heeft voor de nieuwe cao Ziekenhuizen gestemd. De cao gaat in per 1 februari 2023 en heeft een looptijd van twee jaar. 

 cao akkoord bereikt 780 bij 439 1

De uitkomst van de onderhandelingen is zeer positief. Wel is er nog een flinke slag te slaan in het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de algemene werkomstandigheden. het vitaal houden van het zorgpersoneel in deze tijden is van vitaal belang! 

 Ziekenhuispersoneel zegt ja tegen nieuwe cao  - FNV
Log in