Recent onderzoek heeft aangetoond dat het opsporen van positieve lymfeklieren bij patiënten met behulp van een FDG-PET/CT-scan succesvoller is dan met alleen een CT-scan.
Deze bevinding is van toegevoegde waarde voor zowel de stadiëring als de behandeling van spierinvasieve blaaskanker. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van uitgebreide diagnostische data van het project BlaaskankerZorg in Beeld (BlaZiB).

Voor het onderzoek, ‘Staging fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography for muscle-invasive bladder cancer: a nationwide population-based study’, werden ruim 2.700 patiënten met spierinvasief blaaskanker geïncludeerd. Doel van het onderzoek was om te bepalen in hoeverre FDG-PET/CT (fluorodeoxyglucose-positronemissietomografie/computed tomography) mogelijk aanvullende informatie biedt voor het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van spierinvasieve blaaskanker.

Lees het gehele artikel bij onze partner: ICT&HealthLog in